• Opening Times: Mon - Fri 08:00 - 17:00
090 197 5968 (HR) epc1@solarppm.com
205/1 Bangkok, Thailand

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ที่ติดตั้งบนหลังคา

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง

ข้อดี ลดค่าไฟฟ้า และสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในตอนกลางวัน

ข้อเสีย กรณีที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ ถึงแม้ว่าระบบโซลาร์เซลล์ยังจ่ายไฟปกติก็ตาม แต่กริดไทน์อินเวอร์เตอร์จะหยุดทำงาน โดยไม่จ่ายไฟเข้าสายส่ง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ซึ่งกำลังซ่อมระบบสายไฟฟ้าตามท้องถนน

ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ กับ Solar PPM

เพียง 5 ขั้นตอน เท่านั้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เมื่อติดตั้งและรับบริการจากเรา

โซลาร์ พีพีเอ็ม มุ่งเน้นบริการติดตั้งที่เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

ลดค่าไฟฟ้า

ลดความร้อนหลังคา

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ

ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

ความสำเร็จของเรา

ผลงานของเราทั้งหมด
http://www.solarppm.com/wp-content/uploads/2019/04/ผลงาน-1_190426_0002-768x768.jpg

ส่งข้อความหาเรา