• Opening Times: Mon - Fri 08:00 - 17:00
090 197 5968 (HR) epc1@solarppm.com
205/1 Bangkok, Thailand

แนวคิดของหลังคา

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนที่ช่วยให้การผลิตกระแสไฟฟ้าบนชั้นดาดฟ้าของโครงสร้างที่อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์ การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาดและไม่จำกัด

ข้อดี สามารถลดค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าฟรี เนื่องจากผลิตไฟฟ้าได้เองในตอนกลางวัน ใช้ไฟฟ้าฟรี ลดค่าไฟฟ้าได้ สำหรับผู้ประกอบการติดตั้งระบบไฟขนาดใหญ่ สามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ โดยติดต่อการไฟฟ้า จะต้องสมัครและยื่นเอกสาร พร้อมวิศวกรเซ็นต์รับรอง

ข้อเสีย กรณีที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ ถึงแม้ว่าระบบโซลาร์เซลล์ยังจ่ายไฟปกติก็ตาม แต่กริดไทน์อินเวอร์เตอร์จะหยุดทำงาน โดยไม่จ่ายไฟเข้าสายส่ง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ซึ่งกำลังซ่อมระบบสายไฟฟ้าตามท้องถนน

วิธีการทำงาน

เพียง 5 ขั้นตอนง่าย ๆ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เมื่อติดตั้งและรับบริการจากเรา

โซลาร์พีพีเอ็มมุ่งเน้นคุณภาพของสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้า และประโยชน์ที่ต้องได้รับเมื่อติดตั้งโซลาร์กับทางโซลาร์พีพีเอ็ม

ลดค่าไฟฟ้า

ลดอุณหภูมิของหลังคาโรงงาน

เพิ่มผลผลิต (ระบบทำความเย็น)

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

ความสำเร็จของเรา

ผลงานของเราทั้งหมด
http://www.solarppm.com/wp-content/uploads/2019/04/ผลงาน-1_190426_0002-768x768.jpg

ส่งข้อความหาเรา