• Opening Times: Mon - Fri 08:00 - 17:00
090 197 5968 (HR) epc1@solarppm.com
205/1 Bangkok, Thailand

Event Category: News & Events

4 posts

เชื่อว่าเกือบทุกคนคงมีโอกาสไปจับจ่ายใช้สอยหาซื้อสินค้าที่จำเป็นในการอุปโภคบริโภคในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศไทย ที่เราเรียกว่า ซุปเปอร์สโตร์ หรือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต  กันบ่อยพอสมควร ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนมากซุปเปอร์สโตร์ หรือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต พวกนี้นิยมก่อสร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่สูงไม่เกิน 2 ชั้น และส่วนมากจะมีพื้นที่จอดรถยนต์ด้านนอกอาคาร หลังคาของที่จอดรถยนต์พวกนี้ในอนาคตอาจถูกออกแบบให้เป็นแหล่งพลังงานสะอาดในไม่ช้า SOLAR PARKING LOTS ดังตัวอย่างต่อไปนี้

Read more SOLAR PARKING LOTS แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์

กระทรวงพลังงานร่วมกับธ.ก.ส. จัดมหกรรมพลังงานบ้านทุ่งสัญจร ที่โรงเรียนพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นำร่องแห่งแรกเพื่อส่งเสริมเกษตรกรหันมาใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

Read more กระทรวงพลังงานร่วมกับธ.ก.ส. จัดมหกรรมพลังงานบ้านทุ่งสัญจร

18 เม.ย.60 นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า วันพรุ่งนี้ (19 เม.ย.)คณะกรรมการ กกพ.จะมีการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ

หรือเอฟทีงวดใหม่ ที่จะเรียกเก็บ 4 เดือนข้างหน้า หรือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม โดยแนวโน้มจะขยับขึ้นอย่างแน่นอน แต่จะเป็นอัตราเท่าใด จะมากกว่า 10 สตางค์ต่อหน่วยหรือไม่ ต้องรอให้ที่ประชุมตัดสินใจ

Read more ‘ค่าไฟฟ้าเอฟที’งวดใหม่ขึ้นแน่ กกพ.รอเคาะขยับ10สตางค์ต่อหน่วย

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข กรรมการผู้จัดการ (ขวา) บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด หรือ Solar PPM

Read more Solar PPM ผนึก Clenergy พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์