• Opening Times: Mon - Fri 08:00 - 17:00
090 197 5968 (HR) epc1@solarppm.com
205/1 Bangkok, Thailand

Product and Service

PROCESS

5 EASY STEPS

STEP 1

สำรวจออกแบบ และนำเสนอ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของเรา คลิก เพื่อไปยังหน้า "สินค้า และบริการ" เรารับฟังความต้องการของคุณ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ รวมถึงแนะนำ และเสนอทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ สำหรับขั้นตอนการออกแบบหลังคา และการวางแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาบ้าน) เราจัดแสดงให้คุณเห็นในรูปแบบ 3D หรือคุณสามารถใช้บริการการออกแบบบ้านของคุณโดยเฉพาะในรูปแบบ 3D ได้เช่นกัน นอกจากนั้นในใบเสนอราคาเราจะมีบริการคำนวณค่าใช้จ่าย และแผนการลงทุนให้แก่คุณอีกด้วย
http://www.solarppm.com/en///wp-content/uploads/2019/04/ผลงาน-5_190426_0001-1024x778-1-470x320.jpg

STEP 2

ยื่นเอกสารทางราชการ

Solar PPM จะเป็นผู้ดูแลเรื่องเอกสารในการดำเนินการขออนุญาตติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีต่อภาครัฐทั้งหมด พร้อมดำเนินการจัดส่ง และติดตามจนครบกระบวนการ โดยที่คุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการดำเนินการดังกล่าวเลยแม้แต่น้อย
http://www.solarppm.com/en//wp-content/uploads/2016/11/e31ace2a15a7c70645ad83df9ecd43b0_L-470x320.jpg

STEP 3

ติดตั้งและทดสอบระบบการทำงาน

เมื่อคุณเลือกวันที่จะติดตั้งแล้ว ทีมวิศวกรของเราจะเข้าไปติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์(ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาบ้าน) โดยใช้เทคนิคพิเศษในการติดตั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายใดๆกับตัวหลังคาของคุณ ทีมงานของเราจะติดตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า และตรวจเช็คการทำงานของระบบกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อย หลังจากนั้นเราจะแสดงวิธีการใช้ และควบคุมระบบ ให้แก่คุณ
http://www.solarppm.com/en//wp-content/uploads/2019/03/product-service03-470x320.jpg

STEP 4

ติดตั้งและทดสอบระบบโซลาร์เซลล์

เริ่มตั้งแต่การติดตั้ง การใช้งาน ทดสอบระบบไฟ ตรงตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อตรวจสอบ พร้อมขนานไฟฟ้า ให้มีการใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด
http://www.solarppm.com/en//wp-content/uploads/2019/03/product-service04-470x320.jpg

STEP 5

บริการดูแลบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์

ดูแลรักษาระบบเชิงป้องกัน เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดอายุการใช้งาน โดยการรับประกันคุณภาพการผลิต ฟรี บริการบำรุงรักษาหลังการติดตั้ง 2 ปี (ตรวจสอบทุก 6 เดือน)
http://www.solarppm.com/en//wp-content/uploads/2019/03/product-service05-470x320.jpg

Support And Warranties

การบริการหลังการขาย และช่วยเหลือทางด้านเทคนิครวม
ไปถึงการตรวจเยี่ยมบ้าน ฟรี 5 ปี หลังจากการชําระค่า รับประกันตัวผลิตภัณฑ์ยาวนานกว่า 25 ปี บริการ หลังจากนั้นคุณสามารถซื้อแพคเกจการดูแลหลัง
การขายของเราได้เพิ่มเติม

รับประกันตัวผลิตภัณฑ์ยาวนานกว่า 25 ปี