Positive power tolerance:0+5w
100% El double-inspaction ensures modules are defects free
Modules bined by current to improve system performance
Potential Induced Degradation (PID) Resistant

Positive power tolerance:0+5w
100% El double-inspaction ensures modules are defects free
Modules bined by current to improve system performance
Potential Induced Degradation (PID) Resistant

- 10-years product warranty

Image is not available
Image is not available
Slider

แนวคิดของหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์

heading-divider.png
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนที่ช่วยให้การผลิตกระแสไฟฟ้าบนชั้นดาดฟ้าของโครงสร้างที่อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์ การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาดและไม่จำกัด

ข้อดี สามารถลดค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าฟรี เนื่องจากผลิตไฟฟ้าได้เองในตอนกลางวัน ใช้ไฟฟ้าฟรี ลดค่าไฟฟ้าได้ สำหรับผู้ประกอบการติดตั้งระบบไฟขนาดใหญ่ สามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ โดยติดต่อการไฟฟ้า จะต้องสมัครและยื่นเอกสาร พร้อมวิศวกรเซ็นต์รับรอง

ข้อเสีย กรณีที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ ถึงแม้ว่าระบบโซลาร์เซลล์ยังจ่ายไฟปกติก็ตาม แต่กริดไทน์อินเวอร์เตอร์จะหยุดทำงาน โดยไม่จ่ายไฟเข้าสายส่ง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ซึ่งกำลังซ่อมระบบสายไฟฟ้าตามท้องถนน

วิธีการทำงาน

heading-divider.png

เพียง 5 ขั้นตอนง่าย ๆ

STEP 1 : สำรวจออกแบบและนำเสนอ
สำรวจออกแบบข้อเสนอการลงทุน และการประหยัดพลังงานในการติดตั้งระบบไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ให้ตรงตามจุดประสงค์ ในการใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
STEP 2 : ยื่นเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นแบบคำขออนุญาตติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง


STEP 3 : ยื่นเอกสารชอรับสนับสนุนโครงการ
"มาตรการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (BOI) " ซึ่งสิทธิประโยชน์พิเศษที่ได้รับแตกต่างจากการขอโครงการปกติ คือ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง) โดยภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นจะคำนวณจากรายได้ของกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม

STEP 4 : ติดตั้งและทดสอบระบบโซลาร์เซลล์
โดยทีมงานคุณภาพ มากด้วยประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เน้นหลักความปลอดภัยในการติดตั้งทุกขั้นตอน


STEP 5 : บริการดูแลบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์
ดูแลรักษาระบบเชิงป้องกัน เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดอายุการใช้งาน โดยการรับประกันคุณภาพการผลิต ฟรี บริการบำรุงรักษาหลังการติดตั้ง 2 ปี (ตรวจสอบทุก 6 เดือน)
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของเรา คลิก เพื่อไปยังหน้า "สินค้า และบริการ" Read More

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อติดตั้งจากเรา

heading-divider.png
โซลาร์พีพีเอ็มมุ่งเน้นคุณภาพของสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้า และประโยชน์ที่ต้องได้รับเมื่อติดตั้งโซลาร์กับทางโซลาร์พีพีเอ็ม

ลดค่าไฟฟ้า

ลดอุณหภูมิของหลังคาโรงงาน

เพิ่มผลผลิต (ระบบทำความเย็น)

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

ผลงานของเรา

heading-divider.png

SPPM UPDATE

heading-divider.png
ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา และธุรกิจในเครือฯ

  January 19, 2018

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข กรรมการผู้จัดการ (ขวา) บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด หรือ Solar PPM  January 18, 2018

18 เม.ย.60 นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า วันพรุ่งนี้ (19 เม.ย.)คณะกรรมการ กกพ.จะมีการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ  January 4, 2018

กระทรวงพลังงานร่วมกับธ.ก.ส. จัดมหกรรมพลังงานบ้านทุ่งสัญจร ที่โรงเรียนพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นำร่องแห่งแรกเพื่อส่งเสริมเกษตรกรหันมาใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน


ติดต่อเรา(โรงงาน ชลบุรี)

โทรศัพท์ (โรงงาน ชลบุรี) : 090 197 5968 (HR)

อีเมล์ : cs1@solarppm.com , epc1@solarppm.com

วัน/เวลา เปิดทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. - 17.00 น.

ที่อยู่ : 22/5 หมู่ 10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด

จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านวัตถุดิบอุตสาหกรรม และวัสดุก่อสร้างมากกว่า 30 ปี บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ได้เปิดธุรกิจพลังงานทดแทนในนามของ บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด

205 /1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ติดต่อเรา(สำนักงานใหญ่ เทเวศน์)

โทรศัพท์(สำนักงานใหญ่ เทเวศน์) : 02 628 6100 (account)

โทรสาร : 02 628 6122

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เวลาเปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. - 17.00 น.

ที่อยู่ : 205/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300