Banner News & Activity

กรุงเทพฯ 16 ก.ค. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

     วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษาหรือ "วทส." จัดแถลงข่าวเปิดตัวผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่ได้รับการคัดเลือก นวัตกรรมผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยียานยนต์นำSolar car หลังนักศึกษาบูรณาการความรู้จากการเรียนภาคทฤษฎี ชื่อ "STC-1" ยานยนต์พลังงานแสงอาทิตย์แผงโซล่าร์เซลล์ คันแรกของสถาบัน เข้าร่วมการแข่งขัน รายการใหญ่ระดับโลก Bridgestone World Solar Challenge 2015 ณ ประเทศออสเตรเลีย ในเดือนตุลาคม 2015

     อ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(แถวยืนที่8 จากซ้าย),รศ.ดร.สุธีร์ อักษรกิตติ์(แถวยืนที่9 จากซ้าย),ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณ(แถวยืนที่10จากซ้าย),อ.จิรวัฒน์ กรุณา หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์(แถวยืนที่3 จากขวา) ,ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี(แถวยืนที่5 จากขวา) และนักศึกษาทีม STC-1 (แถวนั่ง)

 

ที่มา : ข่าวทั่วไป ThaiPR.net พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 14:02:50 น.

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2206647