Banner News & Activity

นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเดือน ก.ค.นี้ พพ.จะเสนอแผนการสนับสนุนให้เอกชนลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรูปแบบประมูล

     นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเดือน ก.ค.นี้ พพ.จะเสนอแผนการสนับสนุนให้เอกชนลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรูปแบบประมูล เพื่อให้ได้ค่าไฟฟ้าจากต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ตามพื้นที่เหมาะสมและสายส่งไฟฟ้าสามารถรองรับได้ ส่วนรูปแบบการลงทุนนั้น หากเอกชนรายใดเสนอราคาผลิตไฟฟ้าถูกที่สุด ก็จะได้รับการพิจารณา โดยรอบแรกจะเปิดให้เสนอจำนวน 800 เมกะวัตต์ เพื่อให้ผลิตไฟฟ้าเข้าระบบปี 2559-2560 ซึ่งพื้นที่ที่มีความเหมาะสมด้านสายส่ง คือภาคตะวันออก ภาคกลาง ส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจไม่มีสายส่งไฟฟ้ารองรับได้แล้ว

     นอกจากนี้จะเสนอ กพช.พิจารณาเลื่อนโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในพื้นที่ราชการและสหกรณ์การเกษตร 800 เมกะวัตต์ เนื่องจากต้องศึกษาอย่างรอบด้าน โดยจะเลื่อนเข้าระบบเป็นช่วงปี 2560-2561 และปรับกำลังการผลิตเหลือ 500 เมกะวัตต์ ขณะเดียวกันจะเสนอความคืบหน้าการล้างท่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ค้างอยู่ราว 184 ราย ซึ่งที่ผ่านมา พพ.ได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนแสดงตัวว่ายังสนใจลงทุน ล่าสุดมีผู้ประกอบการยืนยันลงทุน 178 ราย กำลังผลิตไฟฟ้า 1,000 เมกะวัตต์.

 

ที่มา : โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 10 ก.ค. 2558