Banner News & Activity

 

     กระทรวงพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกีี่ยวข้องเพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการรับซื้่อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร 800 เมกะวัตต์ โดยจะเปิดให้ผู้สนใจยื่นขายไฟฟ้าได้ภายในม.ค. 59 และเตรียมเสนอกพช.พิจารณาเลื่อนการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบออกไปจากเดิมมิ.ย. 59 เป็น 2 ระยะ เป็นปี 2560-61 โดยดูความพร้อมของระบบสายส่งเป็นสำคัญ

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, Bangkok Post, ASTV ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 23 ก.ค. 2558 )