กกพ. เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาเปิดประมูลรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบต้นทุนที่แท้จริง (FiT-Bidding) ก่อนการคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปี 2558-59 จำนวน 300 เมกะวัตต์ คิดเป็น 20% ของไฟฟ้าทั้งระบบ โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ตะวันตก และภาคใต้ เพราะสายส่งยังรองรับได้

ที่มา : มติชนรายวัน  ( 23 ก.ค. 2558 )