กระทรวงพลังงานยังคงเดินหน้าแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้อย่างเต็มที่ โดยโรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ครบถ้วนตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และได้มีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้ว ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อมและการท่องเทีี่ยวในพื้นที่อย่างแน่นอน

ที่มา : ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, Bangkok Post, บ้านเมือง, ข่าวสด, ASTV ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 23 ก.ค. 2558 )