Banner News & Activity

 

กกพ.เปิดเผยผลการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มเติมในรอบ 2 ให้ครบจำนวน 100 เมกะวัตต์ ที่เปิดให้มีการรับซื้อไฟฟ้าตั้งแต่ 9 ก.พ. - 30 มิ.ย. 2558 มีผู้สนใจเข้ายื่นคำขอขายไฟฟ้าทั้งสิ้นจำนวน 11,645 ราย คิดเป็น 93.213 เมกะวัตต์ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ 78.63 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นกฟน. 25.386 เมกะวัตต์ กฟภ. 67.827 เมกะวัตต์ โดยข้อมูลล่าสุดมีผู้ผ่านการคัดเลือกทำสัญญาแล้วจำนวน 286 ราย คิดเป็น 2.192 เมกะวัตต์
 

ที่มา :   กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, บ้านเมือง, ASTV ผู้จัดการรายวัน
          (17 ก.ค. 2558)