Banner About Us

 ประวัติความเป็นมาของบริษัท

 บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 โดยเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานทดแทน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบทางวิศวกรรม และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (Engineering, procurement and Construction : EPC) พร้อมบริการหลังการขายระดับพรีเมี่ยมทั้งโซลาร์ รูฟทอป หลังคาบ้านเรือนอาคารธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม และโซลาร์ฟาร์ม รวมถึงให้บริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลให้แก่โซลาร์ฟาร์ม

 หนังสือรับรองบริษัท