แผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้น มี มอก. หรือไม่

คำตอบ การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จะต้องแจ้งให้การไฟฟ้าทราบด้วย ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลยังสนับสนุนให้ติดระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อลดพลังงานจากน้ำมัน หรือถ่านหิน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ราคาค่าไฟฟ้าก็มีแนวโน้มจะขยับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายใน เพื่อลดค่าไฟ หรือเพื่อขายไฟฟ้าคืนให้กับการไฟฟ้า จะต้องยื่นขออนุญาตเป็นรายๆไป โดยอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ ควรต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน เช่น อินเวอร์เตอร์ ต้องได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง

คำถาม แผงระบุขนาด 300 วัตต์นั้นหมายความว่าอย่างไร

คำตอบ แผง 300 W หมายถึงทางผู้ผลิตได้ทำการtestแล้วที่ อุณหภูมิ 25C , ความเข้มแสงที่ 1000 และ 800 W/m2, การกระจายความเข้มของรังสีสเปกตรัมใช้อ้างอิงตาม IEC 60904-3 แผงที่ว่านี้จะมีกำลังไฟออกมา 300W.

การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ สามารถลดค่าไฟฟ้าได้หรือไม่

คำตอบ ระบบโซลาร์เซลล์สำหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายใน สามารถลดไฟฟ้าได้จริง ในกรณีที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก จะคุ้มทุนเร็ว เช่น โรงงานที่มีการใช้ห้องเย็น ระบบโซลาร์เซลล์นี้จะผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันแทนที่จะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นกรณีบ้านอยู่อาศัยที่มีไฟฟ้าเข้าถึงตัวบ้านแล้วนั้น ไม่แนะนำให้ติดระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ภายในตัวบ้าน เพราะราคาระบบโซลาร์เซลล์ยังแพงอยู่เมื่อเทียบกับการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านั่นเอง ยกเว้นเป็นกรณีที่ขายไฟให้กับการไฟฟ้า 

การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ต้องแจ้งให้การไฟฟ้าทราบไหม?

คำตอบ การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จะต้องแจ้งให้การไฟฟ้าทราบด้วย ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลยังสนับสนุนให้ติดระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อลดพลังงานจากน้ำมัน หรือถ่านหิน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ราคาค่าไฟฟ้าก็มีแนวโน้มจะขยับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายใน เพื่อลดค่าไฟ หรือเพื่อขายไฟฟ้าคืนให้กับการไฟฟ้า จะต้องยื่นขออนุญาตเป็นรายๆไป โดยอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ ควรต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน เช่น อินเวอร์เตอร์ ต้องได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง

ติดต่อเรา(โรงงาน ชลบุรี)

โทรศัพท์ (โรงงาน ชลบุรี) : 090 197 5968 (HR)

อีเมล์ : cs1@solarppm.com , epc1@solarppm.com

วัน/เวลา เปิดทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. - 17.00 น.

ที่อยู่ : 22/5 หมู่ 10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด

จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านวัตถุดิบอุตสาหกรรม และวัสดุก่อสร้างมากกว่า 30 ปี บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ได้เปิดธุรกิจพลังงานทดแทนในนามของ บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด

205 /1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ติดต่อเรา(สำนักงานใหญ่ เทเวศน์)

โทรศัพท์(สำนักงานใหญ่ เทเวศน์) : 02 628 6100 (account)

โทรสาร : 02 628 6122

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เวลาเปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. - 17.00 น.

ที่อยู่ : 205/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300