การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ สามารถลดค่าไฟฟ้าได้หรือไม่

คำตอบ ระบบโซลาร์เซลล์สำหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายใน สามารถลดไฟฟ้าได้จริง ในกรณีที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก จะคุ้มทุนเร็ว เช่น โรงงานที่มีการใช้ห้องเย็น ระบบโซลาร์เซลล์นี้จะผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันแทนที่จะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นกรณีบ้านอยู่อาศัยที่มีไฟฟ้าเข้าถึงตัวบ้านแล้วนั้น ไม่แนะนำให้ติดระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ภายในตัวบ้าน เพราะราคาระบบโซลาร์เซลล์ยังแพงอยู่เมื่อเทียบกับการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านั่นเอง ยกเว้นเป็นกรณีที่ขายไฟให้กับการไฟฟ้า 

หน้าที่ 2 จาก 2

ติดต่อเรา(โรงงาน ชลบุรี)

โทรศัพท์ (โรงงาน ชลบุรี) : 090 197 5968 (HR)

อีเมล์ : cs1@solarppm.com , epc1@solarppm.com

วัน/เวลา เปิดทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. - 17.00 น.

ที่อยู่ : 22/5 หมู่ 10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด

จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านวัตถุดิบอุตสาหกรรม และวัสดุก่อสร้างมากกว่า 30 ปี บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ได้เปิดธุรกิจพลังงานทดแทนในนามของ บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด

205 /1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ติดต่อเรา(สำนักงานใหญ่ เทเวศน์)

โทรศัพท์(สำนักงานใหญ่ เทเวศน์) : 02 628 6100 (account)

โทรสาร : 02 628 6122

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เวลาเปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. - 17.00 น.

ที่อยู่ : 205/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300