Banner News & Activity

กกพ.เปิดเผยผลการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มเติมในรอบ 2 ให้ครบจำนวน 100 เมกะวัตต์

อ่านเพิ่มเติม...

กระทรวงพลังงานร่วมกับธ.ก.ส. จัดมหกรรมพลังงานบ้านทุ่งสัญจร ที่โรงเรียน พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำโครงการวิจัย สาธิตสนับสนุนระบบพลังงานชีวมวลแบบ Three Stages Gasifier โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก พพ. ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 ของประเทศเพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม...