Banner News & Activity

สนพ.รับฟังความเห็นการซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานราชการ-สหกรณ์การเกษตร ยอมรับยังมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ต้องแก้ไข เตรียมเสนอ “กพช.” เลื่อน COD จาก มิ.ย. 59 เป็น มิ.ย. 60 และปี 61

อ่านเพิ่มเติม...