สถานที่การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยครั้งแรกเริ่มมีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2526

Read more: สถานที่การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยครั้งแรก
Page 3 of 3

Connect with us

logofooter_solar

Solar PPM Company Limited
Head Office : 205/1 Nakhonratchasima Road
Dusit Bangkok 10300

Factory : 22/5 Moo 10 Nongkham Sub-district 
Sriracha District , Chonburi 20230 , Thailand 

Head Office

Tel : 02 628 6100 Ext. 741,814
Fax : 02 628 6122

Factory Chonburi

Tel : 090 197 5968 HR K.Noon

Time : Monday - Friday (8.00 am. - 17.00 pm.)
E-mail : epc1@solarppm.com , cs1@solarppm.com
Website : www.solarppm.com