กระทรวงพลังงานร่วมกับธ.ก.ส. จัดมหกรรมพลังงานบ้านทุ่งสัญจร ที่โรงเรียน พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม: กระทรวงพลังงานร่วมกับธ.ก.ส. จัดมหกรรมพลังงานบ้านทุ่งสัญจร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำโครงการวิจัย สาธิตสนับสนุนระบบพลังงานชีวมวลแบบ Three Stages Gasifier โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก พพ. ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 ของประเทศเพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำโครงการวิจัย สาธิตสนับสนุนระบบพลังงานชีวมวลแบบ Three Stages Gasifier