การทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์หรือ photovoltaic (PV) cell ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน 3 อย่าง

อ่านเพิ่มเติม: การทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์

สถานที่การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยครั้งแรกเริ่มมีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2526

อ่านเพิ่มเติม: สถานที่การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยครั้งแรก

วัสดุสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ ที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีลักษณะที่ตรงกับสเปกตรัมของแสงที่มีอยู่

อ่านเพิ่มเติม: วัสดุสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์