คาร์บอนเครดิตคืออะไร? ช่วยธุรกิจเราได้อย่างไร?

คาร์บอนเครดิตคืออะไร

คาร์บอนเครดิต (Carbon credit) คือ ตลาดซื้อขายสิทธิการเพิ่มหรือลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม