ถ้างบประมาณติดตั้ง ระบบ solar cell ไม่ถึง มีธนาคารไหนที่ให้สินเชื่อด้านนี้ไหม?

ปัจจุบันมีธนาคารหลายแห่งที่ให้สินเชื่อ สำหรับบ้าน และโรงงาน อาทิ ธนาคารทีเอ็มบี ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารยูโอบี

ธนาคารทีเอ็มบี เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าในการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปเพื่อการประหยัดต้นทุนค่าใช้ไฟฟ้าของกิจการ ที่มุ่งสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก ระยะเวลาสินเชื่อนานสูงสุด 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก

ธนาคารกสิกรไทย ​​​​สินเชื่อเพื่อลดต้นทุนธุรกิจด้วยพลังงานสะอาดจาก Solar Rooftop ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 10 ปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 % ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ

ธนาคารยูโอบี หรือ ผ่อนชำระโปรแกรม U-Solar 0% สูงสุด 24 เดือน เป็นโครงการด้านการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนที่ออกแบบเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้อยู่อาศัย โดยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บทความที่ใกล้เคียงกัน