บริการของเรา

ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร

ตอบโจทย์ทุกความต้องการพลังงานแสงอาทิตย์

01 |

Solar Rooftop

02 |

Solar Floating

03 |

Solar Farm

สำหรับอาคาร และ โรงงาน

01 |
Turnkey/EPC Construction

ลูกค้าลงทุนระบบโซลาร์เอง โดย Solar PPM บริการครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งบำรุงรักษา และดำเนินการ
ขออนุญาติต่างๆ

02 |
Private Power Purchase Agreement Solar PPM

Solar PPM ลงทุนระบบโซลาร์ และบำรุงรักษาให้ตลอดอายุสัญญา โดยบริษัทจะขายไฟให้ลูกค้าโดยมีส่วนลด

03 |
PV Panel

Solar PPM มีโรงงานประกอบแผง จำหน่ายแผงโซลาร์ มอก/MIT และแผง Tier 1 และรับทำ Flash Test

04 |
Operation & maintenance

บริการดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบโซลาร์ด้วยวิศวกร
ผู้เชี่ยวชาญ

สำหรับบ้านพักอาศัย