เกี่ยวกับเรา

บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม เป็นบริษัทในเครือ พีพีเอ็ม ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริการครบวงจรด้านระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต Solar PV Module ออกแบบทางวิศวกรรม ติดตั้ง และบำรุงรักษา นอกจากนั้นยังมีการผลิต OEM ส่งออกแผงให้แบรนด์ชั้นนำทั่วโลก

1.Porn Prom Metal
Public Company Limited

Established in 1992, PPM is a leading distributor of raw material and construction such as copper, brass, stainless steel, steel wire, aluminum, copper tube, and fitting. The company has been listed in Stock Exchange of Thailand since 2004 with registered capital of 280MB. It operates 4 warehouses in Bangkok, Chonburi, Nakhonpathom and Samutprakarn provinces.

2.Premium Flexible Packaging
Company Limited

Premium Flexible Packaging is established in 2013 under the investment of PPM with registered capital of 30MB. The company is the manufacturer of flexible plastic packaging including foil bag, film roll, pocket zip, sachet, and spout.

3.Solar PPM Company Limited
Founded in 2016 with registered capital of 60MB, Solar PPM is a joint venture between PPM and Vina Solar Technology (Vietnam). SPPM is the manufacturer and distributor of solar panels with TIS and MIT standard. The company provides all-in-one services including engineering design, equipment procurement, installation, and maintenance of solar power generation system.

2016
Form a joint venture with Vina Solar

2017
Export OEM (Tier1 to Europe and North America

2018
Expand PV installation into ASEAN

2019
Launch SPPM brand with TIS/IEC standard

2021
Accelerate agreement with strategic partners

2025
Get listed in stock market to raise capital investments for developing NPD

2030
Lead Smart Grid ecosystem in Asia

พันธกิจ

 S 

(Sustainable)

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 P 

(Professional Teamwork)

เสริมสร้างบุคลากรและทีมงาน
ให้มีความเชี่ยวชาญในสายงาน
ที่เกี่ยวข้อง

  P  

(Product Expert)

จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพและหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 

M

(Modern Management)

พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยรวดเร็ว เพียงพอต่อการบริหารจัดการ

Comprehensive

Certicate