เกี่ยวกับเรา

บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม เป็นบริษัทในเครือ พีพีเอ็ม ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริการครบวงจรด้านระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต Solar PV Module ออกแบบทางวิศวกรรม ติดตั้ง และบำรุงรักษา นอกจากนั้นยังมีการผลิต OEM ส่งออกแผงให้แบรนด์ชั้นนำทั่วโลก

พันธกิจ

 S 

(Sustainable)

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 P 

(Professional Teamwork)

เสริมสร้างบุคลากรและทีมงานให้มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง

  P  

(Product Expert)

จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพและหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 

M

(Modern Management)

พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวดเร็ว เพียงพอต่อการบริหารจัดการ

Comprehensive

Certicate