เกี่ยวกับเรา

บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด ผู้ให้บริการด้านระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร
ที่มีความเชี่ยวชาญงานติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรม
รวมถึงมีความหลากหลายของบริการเสริมที่เหนือชั้น เป็นหนึ่งในผู้ผลิต
Solar PV Module ในประเทศไทย กำลังการผลิตมากกว่า 150 MW

"มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนา
ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ บริการ ทีมงาน เทคโนโลยี
ระบบการทำงาน"

พันธกิจ

 S 

(Sustainable)

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 P 

(Professional Teamwork)

เสริมสร้างบุคลากรและทีมงานให้มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง

  P  

(Product Expert)

จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพและหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 

M

(Modern Management)

พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวดเร็ว เพียงพอต่อการบริหารจัดการ

การจำแนกธุรกิจบริการของ
บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด

EPC

บริการออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์ รวมถึงงานติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

INVESTOR

งานติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ Solar PPM เป็นผู้ลงทุน โดยให้ข้อเสนอเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้ากับลูกค้า

PV Panel Maker

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์
มาตรฐานมอก.1843-2553 , มอก.2580 เล่ม 2-2555

Factory

22/5 Moo 10, Nongkham Sub district, Sriracha sub District, Chonburi 20230, Thailand

Head Office​

205/1 Nakhonratchasima Road, Dusit, Bangkok 10300, Thailand

Tel : 02 628 6100 ext.741

Fax : 02 628 8632 

Email : Epc1@solarppm.com