เมื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วต้องดูแลรักษาอุปกรณ์ได้อย่างไรบ้าง?

1. ทำความสะอาดแผงโซลาเซลล์ และพื้นที่โดยรอบ

ตรวจสอบว่าแผงโซลาร์เซลล์ของมีเศษสิ่งสกปรก หรือมูลนก ฯลฯ หรือไม่ เมื่อพบว่ามีสิ่งที่บดบังทำให้ประสิทธิภาพในการรับแสงลดลง จำเป็นต้องทำความสะอาดบริเวณแผงโซลาร์เซลล์ ดังนี้

1.1 ทำความสะอาด โดย มืออาชีพ ซึ่งจะใช้บริการจากผู้ติดตั้งในตอนแรก หรือใช้บริการจากผู้ให้บริการด้านนี้โดยเฉพาะก็ลดภาระการดูแลได้เช่นเดียวกัน

1.2 ทำความสะอาดด้วยตนเอง หากบริเวณที่ติดตั้ง Solar Cell ไม่ได้ติดในจำนวนที่เยอะมาก ในขณะเดียวกันผู้ใช้งานสามารถทำความสะอาดด้วยตนเองได้ ข้อควรระวังคือห้ามใช้ของมีคมในการขูดขีดคราบออก และงดเว้นการใช้น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป เพราะมีโอกาสเกิดรอยด่างได้

2. ตรวจบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบการทำงานของอินเวอร์เตอร์ให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม

การตรวจการทำงานของระบบอินเวอร์เตอร์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการยืดอายุการใช้งานของระบบ Solar Cell ดังนั้น การตรวจสอบอินเวอร์เตอร์จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องดูแลไม่แพ้อุปกรณ์อื่นๆ ทั้งการเชื่อมต่อต่างๆ หรือตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งสกปรก หรือแมลงเข้าไปอยู่อาศัย เพราะฉะนั้นการทำความสะอาดบริเวณรอบๆจุดติดตั้งอินเวอร์เตอร์ก็ไม่ควรละเลย

3. ตรวจสภาพภายนอก (แผงโซลาร์เซลล์, ตู้รวมไฟฟ้ากระแสตรง, ตู้ไฟฟ้าหลัก และอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ)

ขั้นตอนนี้ควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากจะต้องดูทางเทคนิคแล้ว ยังจะต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ด้วย ซึ่งขั้นตอนในการตรวจสอบระบบ เจ้าหน้าที่ควรจะมีเครื่องมือวัด และเซฟตี้สำหรับเข้าดำเนินการ

บทความที่ใกล้เคียงกัน